Tuyển sinh - Liên thông đại học điều dưỡng
ĐH Đông Đô Tuyển sinh Liên thông Ngành Điều dưỡng, Dược năm 2019 ĐH Đông Đô Tuyển sinh Liên thông Ngành Điều dưỡng, Dược năm 2019
Tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng điều dưỡng, dược ĐH Đông Đô, ĐH Hòa Bình
1